AF Information & Advice For Patients

 

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer (AF) är den vanligaste hjärtrytmen störning påträffas av läkare. NHS 2011 siffror tyder på AF påverkar mer än en miljon människor i Storbritannien, även om detta anses vara en underskattning på grund av fördröjd upptäckt och diagnos.

Det kan påverka vuxna i alla åldrar, men det är vanligare när människor blir äldre. I över 65 år åldersgruppen, påverkar det ca 10% av befolkningen. Förmaksflimmer är inte ett livshotande hjärtrytmen problem, men det kan vara besvärligt och kräver ofta behandling.

Förmaksflimmer eller AF inträffar när kaotisk elektrisk aktivitet utvecklas i de övre kamrarna eller atria, och helt tar över från sinusknutan. Som ett resultat, förmaken inte längre slå på ett organiserat sätt, och pumpa mindre effektivt. AV-noden kommer att stoppa några av dessa mycket snabba impulser från att resa till kamrarna, men kamrarna kommer fortfarande slå oregelbundet och eventuellt snabbt.


Get in touch for more help and information

info@afa-international.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from AF Association please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site