AF Information & Advice For Patients

Atriyal fibrilasyon nedir

 

Atriyal Fibrilasyon (AF), doktorların karşılaştığı en yaygın kalp ritim bozukluğudur.

Herhangi bir yaştaki yetişkinleri etkileyebilir, ancak insanlar büyüdükçe daha sık görülür. 65 yaşın üzerindeki yaş grubunda, insanların yaklaşık% 10'unu etkiler. Atriyal fibrilasyon, hayatı tehdit eden bir kalp ritmi problemi değildir, ancak zahmetli olabilir ve çoğu kez tedavi gerektirir.

Atriyal fibrilasyon veya AF, üst oda veya atriyumda kaotik elektriksel aktivite geliştiğinde ve sinüs düğümünden tamamen geçerse ortaya çıkar. Sonuç olarak, atriyum artık organize bir şekilde yenecek ve daha az verimli pompalayacak. AV düğümü, bu çok hızlı impulsların bazılarının ventriküllere gitmesini durdurur, ancak ventriküller hala düzensiz ve muhtemelen hızlı bir şekilde atar.


Get in touch for more help and information

info@afa-international.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from AF Association please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site