Klinisyenler için

Reports

European atalas on the prevention of AF-related stroke

AF Association Türkiye, AF ile ilişkili inmenin önlenmesinde Avrupa'daki farklı ülkelerin neler yaptığını gösteren, yeni ve kapsamlı bir rapor olan AF ile ilişkili inmenin önlenmesine ilişkin Rota Haritası ve Avrupa Atlasına gururla katkıda bulunuyor. Raporda, farklı ülkelerdeki AF ile ilgili vuruşların getirdiği yükü belgeleyen temel veriler sunulmakta, kilit konular ve en iyi uygulamaların uygulanmasında karşılaşılan güçlükler vurgulanmakta ve hastalar için fark yaratan başarılı girişim örnekleri verilmektedir. Medicana International Ankara Hastanesi Kardiyoloji ve Elektrofizyoloji Müdürü Prof. Dr. Erdem Diker ve Atrial Fibrilasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdem Diker, rapora önemli katkıda bulunmuştu.

Etkileşimli rapora buradan erişilebilir.

Türkiye'de yaklaşık 310.000 AF vakası var ve dört vuruşdan biri AF kaynaklı. Bununla birlikte, AF ve AF ile ilişkili inme hakkındaki veriler, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça zayıf kalmaktadır. Bu veriler, acil olarak AF hastalarının klinik yönetimine rehberlik etmek için gereklidir. Örneğin, AF hastalarının% 56'sının AF'ye bağlı inme riskini azaltmaya yardımcı olmak için herhangi bir antikoagülasyon tedavisi almadığını ya da aspirin kullandıklarını ve bunun da klinik yönergeler tarafından tavsiye edilmediği aspirin kullandıklarını ortaya koymaktadır AF hastalarında AF ile ilişkili inmenin önlenmesinde etkisizdir.

Patient - Doctor Discussion Guide

This guide is not for direct distribution to patients and is intended to support healthcare professional and patient discussion on atrial fibrillation (AF).

It will take about ten minutes and will help you make the most of the consultation time.

Read more


Get in touch for more help and information

info@afa-international.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from AF Association please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site